https://filemanager.one.com/textEditor# Låsta Hotell Rum & Frukost, Låsta Hotel Bed & Breakfast
Välkommen att besöka vårt paradis på jorden! Önskar familjen Wetterberg

Välkommen

Låsta Hotell / Rum & Frukost är en liten verksamhet inrymd i en f.d. ladugård. Verksamheten är belägen på Låsta Säteri, 6 km utanför Strängnäs. Gården är omgiven av vacker natur med skog, hagar och åkrar inpå knuten i den vackra Mälardalen.

På marken som omger Låsta Säteri har det varit boplats sedan 3-400 e Kr, och många fornlämningar vittnar om detta. Nuvarande mangårdsbyggnad dateras till första halvan på 1600-talet.

Året om finns här 7 trivsamma rum samt ett gemensamt kök, för kortare eller längre vistelse.I en f.d. ladugårdsbyggnad har under sommaren 2008 inrymts en verksamhet med Rum & Frukost. Året om finns här
7 trivsamma rum samt ett gemensamt kök, för kortare eller längre vistelse.

  

Låsta / Hotell Rum & Frukost är en liten verksamhet inrymd i en f.d. ladugård. Verksamheten är belägen på Låsta Säteri, 6 km utanför Strängnäs. Gården är omgiven av vacker natur med skog, hagar och åkrar inpå knuten i den vackra Mälardalen.

Kontakta oss gärna för bokning
och/eller frågor:

E-post: info@lastad.se
Telefon: 0705-59 22 60